Milleks Kadrinale CADrina?

Meediaõppurid küsitlesid CADrina asjus kohalikke prominente

Seoses läheneva ITi ja NUTIifestivaliga CADrina uurisid 11. klassi humanitaar-sotsiaalsuuna õpilased kohalikelt prominentidelt, milleks vajab Kadrina CADrinat. Kokku küsitleti 17 inimest, kellest enamik nõustusid, et CADrina on vajalik Kadrina ja Kadrina Keskkooli aitamiseks ning paremuse poole tõukamiseks.

Kristi Aimla Maripuu 

Kristi Aimla-Maripuu on tänavuse CADrina üldkorralajate ja show tiimi aktiivne liige ning küsimusele Milleks Kadrinale CADrina?” vastas ta järgnevalt: 

„Kadrinas on Lääne-Virumaa kõige suurem ja ühtlasi kõige ägedam kool! Selle

üheks ehtsaks tõestuseks on meil toimuv iti-ja nutifestival CADrina.

Väikese koha suures koolis tehakse suuri tegusid ja kõik on võimalik!

Arvo Pani

Arvo Pani on Kadrina Keskkooli eelmine direktor. Praegu töötab ta Viru-Nigulas haridus-ja noorsootöö juhina. Küsimusele „Milleks Kadrinale CADrina?” vastas ta järgmiselt:

Selleks, et Eesti riik säiliks, on vaja tugevat majandust. Tugev majandus eeldab asjalikke ning ettevõtlikke erinevaid spetsialiste. Väga tähtis roll on inseneeria-tehnoloogia valdkonnas tegutsevatel inimestel. Eelteadmisi ning oskusi selles sfääris võiks pakkuda jätkuvalt Kadrina Keskkool. 

CADrina on hea võimalus, kus eelkõige õpilased, aga ka kogu kooliperetervikuna saavad testida, millisel tasemel hetkel ollakse ja millised on vajadused ning võimalused edasiseks arenguks. See festival näitab Kadrina Keskkooli jätkusuutlikkust ning konkurentsivõimet kvaliteetse põhi- ja gümnaasiumihariduse võimaldamisel lähi- ning kaugemas tulevikus. Ühtlasi on CADrina kui ainulaadne sündmus nii maakonnas kui vabariigis tervikuna, ka koolile ning vallale mainekujunduse seisukohalt äärmiselt oluline. Loodan, et tegijatel jätkub tahtmist ning ägedaid ideid seda projekti elus hoida ja edasi arendada.’’

Kairit Pihlak  

Kairit Pihlak on Kadrina vallavanem ning küsimusele Milleks Kadrinale CADrina?” vastas Kairit nii: Ma arvan, et see on üks fookuspunkt, kuhu paljude pilk koondub ühel ajahetkel üks kord aastas. CADrina tõmbab inimeste tähelepanu ja see paistab silma Kadrinast kaugemal. Oluline on ka see, et väga erinevad inimesed ja organisatsioonid panustavad CADrina edukaks toimumiseks ja tekib selline kogukodlik sünergia. See sündmus on meie piirkonnale märgilise tähendusega ja on toonud meile kuulsust.”

Andreas Glen Ainlo ja Oliver Pall

Andreas Glen ja Oliver on Kadrina Keskkooli INTE suuna õpilased, kes on osalenud CADrina võistlusel. Küsimusele „Milleks Kadrinale CADrina?” vastas Glen: 

“See on üritus, kus Kadrina kooli õpilased saavad osaleda. Miks see Kadrinale hea on – inimesed tulevad seda vaatama ja see paneb Kadrina kaardile. Kadrinal on enda üritus ja see tõstab koha populaarsust. Loomulikult tuleb sellega ka raha sisse.”

Oliver vaatas asja hoopis teise nurga alt ja ütles: CADrina on suhteliselt suur üritus, kus on põhirõhk joonestusvõistlusel. Tegelikult on juba praegu erialadel nende programmide kasutus  väga suure nõudlusega. CADrinal antakse võimalus pingemomendis ülesandeid täita, mis omakorda annab enesekindlust tuleviku töökohas. Ka koolile on see hea – õpilased tulevad erinevatest koolidest kokku ning kool saab head mainet juurde.”

(Fotol Andreas)

Evelin Tiiter 

Evelin Tiiter on Kadrina Keskkooli ajaloo- ja inimeseõpetuse õpetaja ning sellel aastal ka CADrina Tiim Media liige. 

Küsimusele „Milleks Kadrinale CADrina?” vastas Evelin järgnevalt: „See propageerib iti-nutit ja tänu CADrinale on Kadrina Keskkool saanud ka pildile. Iti-nuti on ikka põhiline, sest see areneb ning meil on vaja uuendustega nii palju kui võimalik kaasas käia.”

Mart Suurkivi 

Mart Suurkivi on esimese CADrina võistluse võitja ning Kadrina Keskkooli vilistlane. Hetkel on ta Kadrina Keskkoolis INTE suuna tunni CAD joonestamine õpetaja. 

Küsimusele Milleks Kadrinale CADrina?” vastas Mart järgnevalt: Kadrinale on CADrinat vaja, et pakkuda meie oma kooli õpilastele mitmeid praktilisi oskusi – ühest küljest kogemust sellise suuremahulise ürituse korraldamise kaasalöömisel ning teisalt võimalust osalejana testida oma oskusi 3D mudelite maailmas, mis on lahutamatuks osaks inseneri tööpäevast. Meil on vaja turundada oma insener-tehnilist õppesuunda pakkumaks parimat võimalikku kasvulava tulevastele inseneridele. 

Lõpetuseks üks tore tsitaat Elon Musk’i poolt: Engineering is the closest thing to magic that exists in the world!”

Helena Mägi

Helena Mägi on aktiivne Kadrina valla elanik, kes osales aastatel 2010-2016 CADrina avapaukudel tantsijana. Sellel aastal on Helena CADrinal tagasi, kuid seekord tantsuõpetaja rollis. 

Küsimusele Milleks Kadrinale CADrina?” vastas Helena järgnevalt: CADrina puhul on kaks head asja. Esiteks, traditsioon – ja traditsioonid on olulised. Teiseks, innustab see noori inseneriharidust väärtustama. 

Tõelisel mehel peab olema tehnilist taipu ja akutrell käes püsima.”

Juhan Viise 

Juhan Viise on Kadrina valla tuntuim ettevõtja ja ühtlasi ka CADrina ellukutsuja. Tänu Juhanile on Kadrina Keskkoolis võimaldatud inseneriõpe. 

Küsimusele Miks Kadrinale CADrina?” vastas Juhan nii: „CADrina on Kadrina Keskkooli õppetegevuse osa, milles osalevad nii õpilased kui õpetajad. Selle ettevalmistusprotsessis lõimub projektijuhtimise ja projektis osalemise harjutamisega mitmete erinevate oskuste proovile panek:

  • CAD – joonestamine
  • Robootika
  • Tehnilised oskused innovatsioonilaborites ja sündmuse ettevalmistuses
  • Korvpall
  • Meedia ja eri tasandite kommunikatsioon
  • Muusika ja showelemendid
  • Kunst ja disain
  • Finantstarkus
  • Koostöö valla ja erinevate ettevõtetega

CADrina on üks eriline päev aastas, mis toob Kadrinasse nii tipp-poliitikuid (EV president), maailmatasemel ettevõtjaid (Markus Villig), startup ettevõtteid, tehnoloogiasaavutusi kui kõrgkoolide esindajaid. Avatakse uksed teiste koolide õpilastele ja õpetajatele nii kogemuste vahetamiseks kui õppimis- ja töövõimaluste tutvustamiseks Kadrinas.

Iga-aastane CADrina aitab hoida Kadrinat pidevas arengus targa ja tugevana kindlustamaks meie head taset ning jätkusuutlikkust nii valla kui koolina.”

Raivo Tribuntsov

Raivo Tribuntsov on Kadrina Karude treener ja CADrina Cup korvpalliturniiri korraldaja. Küsimusele „Milleks Kadrinale CADrina?” vastas Raivo järgnevalt: Tutvusin ise CADrina üritusega kuus aastat tagasi. Üllatus oli positiivne, kui kuulsin, et õpilased võistlevad täiskasvanutega. Korraldus on organiseeritud kenasti ja ka õpilastel on oma osa organisatsiooni töös. 

Lisaks on super, et CADrina ei ole seotud ainult joonestamisega, vaid sinna on kaasatud ka korvpall. See aasta teeme kohe kahepäevase CADrina karikavõistluse. Kutsume osalema ka Läti Valka meeskonna, kellele tutvustame ka õhtust osa. Õhtust osa pole ise kahjuks näinud, sest meil on siis tavaliselt mängud olnud.”

Kristjan Laugesaar 

Kristjan Laugesaar on Kadrina Keskkooli vilistlane ja 2019. aasta CADrina võitja.

Küsimusele Milleks Kadrinale CADrina?” vastas Kristjan järgmiselt: “CADrina võistlus on väga hea hüppeplatvorm õpilastele, et minna õppima reaalteaduseid.”

Mihkel Eslon 

Mihkel Eslon on eelmise aasta CADrina võitja ja 12. klassi õpilane. Küsimusele “Milleks Kadrinale CADrina vastas Mihkel nii: “CADrina näitab Kadrina 

taset meie väikeses riigis. See paneb Kadrina kaardile ka mõnele, kes pole sellest kohast kuulnudki ja toob rahva kokku. CADrinasse panustamine on Kadrinasse panustamine!”

Pildil keskmine.

Helen Vagen 

Helen Vagen on Kadrina Keskkooli haridustehnoloog. Küsimusele Milleks Kadrinale CADrina?” vastas Helen järgmist: CADrina toob Kadrinasse kokku palju erinevaid ja huvitavaid inimesi. Lisaks sellele toob see sündmus kogukonna kokku ning ka Kadrinale veidi tuntust. CADrina hea võimalus rikastada tavalist koolipäeva!”

Holger Bremen 

Holger Bremen on Kadrina Keskkooli programmeerimisõpetaja. Küsimusele ,,Milleks Kadrinale CADrina?’’ vastas Holger: ,,Kuna minu jaoks seondub CADrina eelkõige joonestamisvõistlusega, siis näen selles suurepärast võimalust, kuidas õpilased rakendavad õpitut pingelises võistlusolukorras ja saavad end teistega võrrelda. 

Tänaseks on kogu üritus laienenud niivõrd, et erinevatesse tegevustesse on kaasatud kogu kool ja paljud ka väljastpoolt. Pole just palju hetki, kus kõik ühise eesmärgi nimel koos pingutavad ja rõõmustavad tehtu üle. 

Minu arust teeb see CADrinast justkui teised jõulud Kadrina jaoks.’’

Krõõt Nõmmela-Mehide 

Krõõt Nõmmela-Mehide on Kadrina Keskkooli direktor.

Küsimusele „Milleks Kadrinale CADrina?” vastas Krõõt nii: „Esiteks, on CADrina sisuliselt üleriigiline arvutijoonestamise olümpiaad. Tegemist on meie enda õpilaste CAD-joonestamise oskuste tippkvaliteedi arendamise ja näitamisega. 

Teiseks, on kogu festival meie kooli turundussündmus, sest kutsume osalema ja pealt vaatama õpilasi üle maakonna. Neist õpilastest võivad tulevikus saada meie enda kooli uued  gümnasistid, aga miks mitte ka nooremate klasside õpilased. 

Kolmandaks, on sellise suure festivali tegemine meeskonnatöö projekt nii õpetajatele kui õpilastele. Õpilastele annab see võimaluse saada reaalse kogemuse ühe projekti läbiviimisest algusest lõpuni.”

Ahto-Lembit Lehtmets

Ahto-Lembit Lehtmets on Kadrina kultuurikoja direktor. 

Küsimusele “Milleks Kadrinale CADrina?” vastas Ahto-Lembit järgnevalt: “Et ennekõike noortel oleks põhjus oma kodukoha üle uhkust tunda. Ehk ühel päeval kui neil on inseneri haridus käes, siis rakendavad nad oma oskusi ka siin.”